آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری PH.D

1395

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی از بین پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی دوره دکتری سازمان سنجش آموزش کشور برای سال تحصیلی 96-1395 در رشته­های زیر با شرایط اعلام شده دانشجو می­پذیرید:

الف – برنامه زمانی ارزیابی تخصصی:

کد رشته محل­ها مورد پذریش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی و تاریخهای مراجعه حائزین شرایط مرحله ارزیابی تخصصی

ردیف

کد رشته محل

رشته

تعداد

جنسیت

تاریخ آزمون کتبی

تاریخ مصاحبه حضوری

زن

مرد

1         

2105

حقوق خصوصی

5

*

*

دوشنبه

03/03/1395

 

پنجشنبه، دوشنبه وسه­شنبه

6و10و11/03/1395

2         

2102

علوم اقتصادی

5

*

*

3         

2107

مدیریت دولتی- تطبیقی

3

*

*

4         

2107

مدیریت دولتی- خط­مشی

3

*

*

 

ب - شرایط عمومی:

مطابق شرایط اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در دفترچه آزمون دکتری 1395

ج - شرایط اختصاصی:

1-    کسب حد نصاب نمره رشته محل در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

2-    قبولی در آزمون کتبی که توسط موسسه برگزار خواهد شد.

3-    موفقیت در آزمون شفاهی (مصاحبه علمی) که توسط گروه­های تخصصی هر رشته برگزار می­شود.

د – شرایط موسسه

1-    خوابگاه برای دانشجویان غیر بومی

2-    تحصیل تمام وقت

3-    آموزش رایگان

ه- مدارک مورد نیاز:

-          تکمیل و ارسال فرم ثبت نام (طبق روش گفته شده در بخش نحوه ثبت نام) تا تاریخ 25/02/1395

-          اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویری از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

-          تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1395

-          اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات هر دو مقطع

تبصره 1- آن دسته از داوطلبان که فارغ­التحصیل کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره 2- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حد اکثر تا تاریخ 31/06/1395در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای فارغ­التحصیل  خواهند شد، می بایست اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده شده تا تاریخ 30/11/1394 را همراه داشته و ارائه نمایند.

-          کپی فیش بانکی به مبلغ 500.000 ریال بابت هزینه مصاحبه به حساب شماره  2170469002002 نزد بانك ملي شعبه اردشير كد 690  (شناسه واريز 1400019360798به نام موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، براي واريز مبلغ 500000 ريال در نظر گرفته شده است. (ارائه اصل رسيد پرداختي قبل از جلسه مصاحبه الزامي‌ است).

شناسه شبا حساب متمركز شما:  IR34 0170 0000 0217 0469 0020 02 خزانه دارى كل

-          اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علو، تحقیقات و فناوری.

و- نحوه ثبت نام و ارسال مدارک:

1-     فرم ثبت نام داوطلبين را دانلود و پس از تكميل، به نام خود نام‌گذاري و از طريق پست الكترونيكي به آدرس education@imps.ac.ir حد اکثر تا تاریخ 25/02/1395  ارسال نماييد.

2-       فايل‌هاي مربوط به مستندات تحصيلي و پژوهشي خود را از طريق پست الكترونيكي به آدرس education@imps.ac.ir  ارسال نماييد. (هر فايل را به نام مستند مربوطه به اضافه نام داوطلب نام گذاري نماييد).

3-      فايل عكس پرسنلي خود را به طريق فوق ارسال نماييد.

   (رديف‌هاي 1 تا 3 را حداكثر تا 25 ارديبهشت ماه جاري ارسال نماييد) 

4-      اصل كليه مدارك شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)و مستندات تحصيلي و پژوهشي و ... را تهيه و هنگام مراجعه براي مصاحبه، تحويل نماييد.

5-       شماره حساب 2170469002002 نزد بانك ملي شعبه اردشير كد 690  (شناسه واريز 1400019360798به نام موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، براي واريز مبلغ 500000 ريال در نظر گرفته شده است. (ارائه اصل رسيد پرداختي قبل از جلسه مصاحبه الزامي‌ است).

شناسه شبا حساب متمركز شما:  IR34 0170 0000 0217 0469 0020 02 خزانه دارى كل

آدرس محل مصاحبه: تهران- خيابان شهيد باهنر (نياوران) جمال آباد- خيابان شهيد مختار عسگري شماره 6

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي       تلفن:  3- 22290062

 

دانلود فرم ثبت نام 

 

الف) امتیاز پژوهشی:

جدول 1 – نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر 40 امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

1        

1-1- مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

1-2- گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

1-3- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

22

-هر مقاله تا 7 امتیاز مطابق آیین­نامه ارتقا

-گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز

- برگزیدگی داخلی تا3 و خارجی تا 7 امتیاز

 

 

2        

مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

6

هر مقاله تا 2 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

 

3        

مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی و خارجی)

4

خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز

 

4        

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4

 

 

5        

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

4

عالی تا 4 و بسیار خوب تا2 امتیاز

 

جمع

40

 

 

 

ب) امتیاز آموزشی:

جدول 2 – نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر 30 امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

6        

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

تا 6 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

7        

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

تا 5 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

8        

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

9        

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

10   

برگزیدگان المپیادهای علمی- دانشجویان

5 امتیاز

رتبه 1 تا 3، 5 امتیاز- رتبه 4 تا 6، 4 امتیاز- رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز- رتبه 10 تا 12، 2 امتیاز- رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز-

 

11   

مدرک زبان معتبر

8 امتیاز

طبق جدول شماره 4

 

12   

 

30

 

 

 

ج) امتیاز مصاحبه

جدول 3 – امتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری (PH.D) -حداکثر 30 امتیاز

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

جمع امتیاز آزمون تخصصی یا مصاحبه

30

بر اساس فراخوان (اطلاعیه منتشره)

 

 

د) امتیاز مدرک زبان

 

ز- جدول دروس، منابع آزمون و ضرایب آنها:

رشته

دروس آزمون

منابع

ضریب

روش آزمون

مدیریت دولتی

نظام­های اداری تطبیقی

فرل هدی (1389). اداره امور عمومی تطبیقی، ترجمه سید مهدی الوانی - غلامرضا معمارزاده، تهران: اندیشه­های گوهربار

2

تستی

تئوری­های سازمان و مدیریت

رحمان سرشت (1390). تئوری­های سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات صانعی

3

تستی

مدیریت استراتژیک

دیوید (1384). مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر پارسائیان و دکتر اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی

2

تستی

فرآیند خط مشی گذاری

هاولت، رامش و پرل (1394). مطالعه خط­مشی عمومی، ترجمه دکتر منوریان و دکتر گلشن، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر

3

تستی

حقوق خصوصی

حقوق مدنی

پنج جلد قواعد عمومی قراردادها، دکتر ناصر کاتوزیان- قواعد عمومی ایقاع، دکتر ناصر کاتوزیان- ضمان قهری و مسئولیت مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان- دوره چهار جلدی عقود معین، دکتر ناصر کاتوزیان- دوره سه جلدی حقوق مدنی  ( تشکیل تعهدات و قراردادها، اصول تعهدات و قراردادها و آثار تعهدات و قراردادها)، دکتر مهدی شهیدی- سقوط تعهدات، دکتر مهدی شهیدی- دوره شش جلدی حقوق مدنی، دکتر حسن امامی

3

تشریحی

حقوق تجارت

دوره چهار جلدی حقوق تجارت، دکتر ربیعا اسکینی- دوره حقوق تجارت( حقوق شرکت های تجاری، حقوق اسناد تجاری، حقوق ورشکستگی)، دکتر کورش کاویانی- حقوق اسناد تجاری، حقوق ورشکستگی و حقوق شرکت های تجاری، دکتر محمد صقری

2

تشریحی

متون فقه

مباحث خیارات و شروط از کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری

2

تشریحی

متون حقوقی به زبان نگلیسی

از حوزه­های حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل

2

تشریحی

علوم اقتصادی

اقتصاد خرد

Required textbook:
-
Varian, Hal R, Microeconomic Analysis, 1992, , 3rd ed.

Recommended textbook:

- Mas-colell, Andreu, Michael D. Whinston, Jerry R. green, Microeconomic Theory, 1995.

1

تستی

اقتصاد سنجی

Required textbook:
-
Judge, George G., William E. Griffiths, R. Carter Hill, Helmut Lutkepohl, Tsoung-Chao Lee, Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 1988, 2nd ed., chapters: 5, 6, 8, 9.
-
Enders, Walter, Applied Econometrics Time Series, 1995.

Recommended textbook:
- Greene, William H., Econometric Analysis, 2003, 5th ed.
- Intriligator, Michael D., Econometric Models, Techniques and Applications, 1995, 2nd ed., chapters: 9, 10.

1

تستی

اقتصاد کلان

منابع اصلی (خواندنی­های واجب)

1. David Romer (2012), Advanced Macroeconomics, ۲ Edition, McGraw- Hill

فصول ۱و۲و۴و ۵و۶و ۷و ۸

2. William H. Branson (1989), Macroeconomic Theory and policy, 3rd Edition.

خواندنی­های توصیه شده.

 مسعود نیلی مباحثی از اقتصاد کلان پیشرفته. انتشارات دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۳

۴. Brian Snowdon and Howard R. Vane (2005), Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current Stat۲.

5. BEN J. HEIJDRA, "Foundations of Modern Macroeconomics", Oxford University Press, 2009.  فصول ۱و۲و۳و۱۰

1

تستی

 

 

   دانلود : فرم مشخصات داوطلب           حجم فایل 22 KB