مشخصات همکاران دفتر طرح های پژوهشی


بهزاد شیرازی

معاون مدیر کل دفتر طرح‌های پژوهشی

شماره تماس: 26116903

آدرس پست الکترونیکی: b.shirazi@imps.ac.ir   

مرجان صابری

مسئول دفتر طرح‌های پژوهشی

شماره تماس: 26116902 و 26116903

آدرس پست الکترونیکی: m.saberi@imps.ac.ir


زهرا عبادی مفتون

کارشناس گروه نظارت

شماره تماس داخلی: 4166

آدرس پست الکترونیکی: z.ebadi@imps.ac.ir
 

غزاله پورذهبی

کارشناس گروه نظارت

شماره تماس داخلی:

g.pourzahabi@imps.ac.irآدرس پست الکترونیکی:


معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved