نام و نام خانوادگي

علی جهانگیری 

مرتبه علمي

استادیار

تحصيلات

دكتري مديريت دولتي

نام گروه

مديريت

تلفن تماس

22291076    (021)

ايميل سازمانی

a.jahangiri@imps.ac.ir

نشاني پستي

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي

 تهران ضلع شمالي كاخ نياوران- جمال آباد- خيابان شهيد مختار عسگري- شماره 6

علايق

 کسب وکارهای نوپا و کارآفرینی ، خط مشی گذاری ، حوزه دولت

تدريس

کاربرد فناوری اطلاعات -  مهندسی مجدد کسب کار- ارزشیابی-مدیریت منابع انسانی 

 
عناوین و منابع درسی

نام درس

منابع

کاربرد فناوری اطلاعات

 Artificial Intelligence- Business intelligence- swarm intellegence

مدیریت منابع انسانی

HRFstrategicHR -

مهندسی مجدد کسب وکار

BPR 1 BPR2 , BPR Article

ارزشیابی عملکرد دولت

 

 

 

 

 
 
 
   دانلود : innoregio_BPR-en.pdf           حجم فایل 201 KB
   دانلود : 5-Lec12-BPR.rar           حجم فایل 50 KB
   دانلود : mgmt160-reengineer-s04.rar           حجم فایل 55 KB
   دانلود : HRF.rar           حجم فایل 65 KB
   دانلود : HR..rar           حجم فایل 284 KB
   دانلود : پژوهش_موردی(_Case_Research).pdf           حجم فایل 511 KB
   دانلود : SwarmIntel.pdf           حجم فایل 192 KB
   دانلود : Business_Intelligence.pdf           حجم فایل 1395 KB
   دانلود : artificial_inteligence.pdf           حجم فایل 273 KB
   دانلود : ABSalpha_intro_latest[1].pdf           حجم فایل 615 KB