کارهای فارسی در حال انجام

"تحولات ابعاد مختلف فقر منطقه ای در ایران: مواد غذایی، سلامت، مسکن، حمل و نقل، آموزش و ..."، همراه با گروه رفاه خانوار در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

"ارزیابی اثرات درونزای هدفمند سازی یارانه‌ها بر توزیع درآمدها در ایران"، همراه با پدرام داودی.

ارزیابی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر زندگی مردم در ایران با بررسی تفصیلی در مورد پناهندگان و مهاجران افغان.

 

پایان نامه ها

"بررسی علل تحولات مشارکت زنان همراه با کاهش باروری در ایران"،  شهرزاد کاظمی.

"قیمت گذاری برق با استفاده از کشش های بلوکی"،  محمد مجیدی.

"اثر جهانی شدن بر فقر"، نجمه کوچک پور.

 

انتشارات گذشته

"ارزيابي تغييرات توزيع درآمد در ايران در چارچوب يك الگوي شبيه سازي خرد"، همراه با ناصر خیابانی.

"تحلیل رفتار موانع غیرتعرفهای و محاسبه حمایت مؤثر بر اساس رویکرد داده - ستانده (مورد ایران)"، همراه با ناصر خیابانی.

گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1384 و 1383: شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی"، همراه با محمد کریمی و محمد طبیبیان"

"پیش بینی قيمت مسكن در ايران" (1384)،  همراه با ناصر خیابانی.

"پیش بینی تقاضای اینترنت در ايران"، (1384) همراه با مسعود نیلی و سایر همکاران.

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved