بسمه تعالی

 

چکیده دستورالعمل حمایت از انتشار مقالات علمی- پژوهشی اعضای هیئت

 علمی موسسه

 

   به منظور تشویق و حمایت از انتشار مقالات علمی- پژوهشی اعضای هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دستورالعمل حمایت از انتشار مقالات علمی- پژوهشی جهت اعطای جوایز پژوهشی تدوین گردیده است.

نکات اصلی این دستورالعمل به شرح ذیل است :

  • دوره زمانی مقالات مورد بررسی، یکساله (از ابتدای مهرماه تا پایان شهریور ماه هر سال) در دو مقطع زمانی 6 ماهه می باشد.
  •  جوایز اعطایی شامل پرداخت هزینه ثبت و بررسی مقالات و پرداخت مبلغ تشویقی برای هر مقاله بر اساس این دستورالعمل است.
  •  پرداخت این جوایز مستلزم "درج نام مؤسسه" به عنوان محل فعالیت عضو هیئت علمی در مقاله می باشد.

جهت مشاهده جزئیات هریک از موارد فوق به دستورالعمل مذکور مراجعه فرمایید.

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved