دفتر طرح های پژوهشی


دفتر طرح‌های پژوهشی در راستای ماموریت‌های اصلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر فراهم‌سازی بستری مناسب به‌منظور مشارکت و بهره‌مندی از تجربیات و توانایی‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور برای انجام پژوهش‌های کاربردی  و عهده دار انجام کلیه امور مربوط به تعریف، تصویب، اجرا، کنترل و نظارت بر طرح‌های پژوهشی برون‌سپاری شده است.

موضوع فعالیت­های دفتر به شرح ذیل است:

  • تعریف و پیشنهاد عناوین طرح‌های پژوهشی بر اساس اولویت‌های پژوهشی مصوب
  • تدوین شرح خدمات و چارچوب اصلی پژوهش (RFP) برای عناوین پژوهشی مصوب شورای پژوهشی
  • اجرای فراخوان‌های پژوهشی و ارزیابی فنی طرح‌نامه‌های دریافتی
  • هدایت و اجرای مصوبات شورای پژوهشی برای طرح‌نامه‌های مصوب شورای پژوهشی
  • نظارت بر اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب
  • برگزاری نشست‌های کارشناسی و ارائه نتایج طرح‌های پژوهشی
  • مستندسازی و انتشار نتایج طرح‌های پژوهشی
  • تدوین طرح‌نامه برای شرکت در فراخوان پژوهشی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دیگر

انجام امور مربوط به آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب درباره حمایت از اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری موسسه

معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved