قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در نظم نوین قانونی

قیمت : 40,000  ریال

این کتاب شامل چهار بخش است «کلیات »، «سیاست های اقتصاد کلان »، «سیاست های بهبود فضای کسب و کار و تامین منابع مالی» و «فعالیت ها و تحریک خروج از رکود» می باشد.

اهم نتایجی مثبتی را که می توان از مطالعه کتاب بدست آورد:

1-    درک بهتر مفاهیم و مبانی قانون توسط مجریان و ذی نفعان و تمهید اجرای صحیح مفاد آن

2-    ایجاد بستر مناسب برای تحقیق دانشجویان و محققان حوزه حقوقی و اقتصادی کشور

3-    استفاده از الگوی تهیه لایحه خروج از رکود در تدوین و تنظیم سایر لوایح و قوانین مهم

تدوین و تنقیح: سعید جلالی

سال انتشار:1395  

نوبت چاپ: اول

 
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved