مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران جلد چهارم

قیمت : 250,000  ریال

- نفت و انرژی
- هدفمندی یارانه ها(حمایت از خانوار)
- بازار کار ، اشتغال و بیکاری

سال انتشار:1394
تعاد صفحات:424
نوبت چاپ:اول
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved