قانون بودجه سال ٩٠ کل کشور (ماده واحده تبصره)
قیمت : 50,000 ریال
قانون بودجه سال ٩٠ کل کشور(پیوست یک)
قیمت : 45,000 ریال
قانون بودجه سال ٩٠ کل کشور(پیوست دو)
قیمت : 20,000 ریال
قانون بودجه سال ٩٠کل کشور(پیوست شماره سه)
قیمت : 15,000 ریال
قانون بودجه سال ٩٠ كل كشور (پيوست چهار)
قیمت : 30,000 ریال
مجموعه قانون بودجه سال 1390کل کشور
قیمت : 20,000 ریال
گزیده مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قیمت : 55,000 ریال
بایسته های حکمرانی
قیمت : 110,000 ریال

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved