مدیریت فرایند از تئوری تا عمل
قیمت : 180,000 ریال
قانون بودجه سال١٣٩١ کل کشور(ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه)
قیمت : 75,000 ریال
قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور(پیوست یک)
قیمت : 90,000 ریال
قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور (پیوست دو)
قیمت : 90,000 ریال
قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور(پیوست سه)
قیمت : 35,000 ریال
قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور (پیوست چهار)
قیمت : 35,000 ریال
مجموعه قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور
قیمت : 30,000 ریال
مجموعه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٨٩-١٣٨٤)
قیمت : 300,000 ریال

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved