طرح های پژوهشی

دفتر طرح‌های پژوهشی در راستای ماموریت‌های اصلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر فراهم‌سازی بستری مناسب به‌منظور مشارکت و بهره‌مندی از تجربیات و توانایی‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور برای انجام پژوهش های کاربردی، زیر نظر معاونت پژوهشی فعالیت می‌کند.


وظایف اصلی دفتر طرح‌های پژوهشی انجام کلیه امور مربوط به تعریف، تصویب، اجرا، کنترل و نظارت بر طرح‌های پژوهشی برون‌سپاری شده به شرح ذیل می‌باشد:

  • تعریف و پیشنهاد عناوین طرح‌های پژوهشی بر اساس الویت‌های پژوهشی مصوب
  • تدوین شرح خدمات و چارچوب اصلی پژوهش (RFP) برای عناوین پژوهشی مصوب شورای پژوهشی
  • اجرای فراخوان‌های پژوهشی و ارزیابی فنی طرح‌نامه‌های دریافتی
  • هدایت و اجرای مصوبات شورای پژوهشی برای طرح‌نامه‌های مصوب شورای پژوهشی
  • نظارت بر اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب
  • برگزاری نشست‌های کارشناسی و ارائه نتایج طرح‌های پژوهشی
  • مستندسازی و انتشار نتایج طرح‌های پژوهشی
  • تدوین طرح‌نامه برای شرکت در فراخوان پژوهشی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دیگر


اجرای این وظایف در دفتر طرح‌های پژوهشی توسط دو گروه زیر پیگیری و انجام می‌شود:

  1. "گروه برنامه‌ریزی طرح‌های پژوهشی"، امور مربوط به تعریف و تصویب طرح‌های پژوهشی را بر عهده دارد.
  2. "گروه نظارت بر طرح‌های پژوهشی"، امور مربوط به اجرا، کنترل و نظارت بر طرح‌های پژوهشی را بر عهده دارند.
معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved