نام و نام خانوادگي:

مهدی خادمی گراشی

مرتبه علمي:

استاديار

تحصيلات:

دكتري مديريت بازاریابی

نام گروه:

مديريت

تلفن تماس: 

26116754    (021)

ايميل:

 mehdikhademi@gmail.com 

نشاني پستي: 

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي

 تهران ضلع شمالي كاخ نياوران- جمال آباد- خيابان شهيد مختار عسگري- شماره 6 

علايق:

 

انتشارات:

 

تدريس:

 

رزومه

 


   دانلود : resume_Dr_khademi.pdf           حجم فایل 105 KB