به نام خدا

دانشجويان محترم رشته مديريت مي‌توانند فرم ب پايان‌نامه را از لينك زير دانلود، تكميل و به دفتر گروه تحويل نمايند

فرم ب