دفتر آمار و پایش اقتصادی

 

 

دفتر آمار و پایش اقتصادی، در راستای تحقق اهداف و ماموریت­های پژوهشی موسسه، در انتهای سال 1392 تشکیل شد. وظایف اصلی تعریف شده برای این دفتر به شرح زیر است:

تهيه گزارش‌هاي تحلیلی منظم و مستمر در تواتر‌هاي ماهانه، فصلي و سالانه و ارائه پيش‌بيني‌ از متغيرهاي اصلي اقتصادي و توصيه‌هاي سياستي

تهیه گزارش‌های موردی حسب درخواست‌ها و ارجاعات معاونت پژوهشی، ریاست مؤسسه و نهاد ریاست جمهوری

گردآوری بانک اطلاعاتی بهنگام از متغیرهای اقتصادی با تواترهای مختلف در سطوح خرد، بخشی و کلان و تهيه شاخص‌هاي اقتصادي مورد نیاز، به منظور پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی موسسه و سایر کاربران، با رعایت استانداردهای موجود