فهرست طرح های پژوهشی

 

طرح های پژوهشی در دست انجام

طرح های پژوهشی آغاز شده در سال های:
 1393-94 1391-92 1389-90
 

طرح های پژوهشی پایان یافته

طرح های پژوهشی پایان یافته  در سال های:
 1393
1390-92 1387-89
1384-86 1381-83 1378-80
  1372-74 1375-77
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved